Naša boxerňa
Naša boxerňa
Ženský tréning
Ženský tréning
Ženský tréning
Ženský tréning

Podpora a dotácie

V roku 2018 bolo naše O Z podporené dotáciou z participatívneho rozpočtu BSK sumou 4660,10€ na výmenu podlahovej krytiny - fitness podlaha Účelom je zkvalitnenie tréningového procesu nielen pre profesionálnych športovcov ale najmä pre naborovanu širokú verejnosť hlavne mládež .