Naša boxerňa
Ženský tréning
Ženský tréning
Ženský tréning
Ženský tréning

Členstvo

Cena členského príspevku

pri ročnom členstve je od 60 € / mes.

* Cena členstva sa môže menť v závislosti od počtu tréningových jednotiek a harmonogramu